บริษัท Siam Lemmerz จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท Siam Lemmerz (ในเครือปูนซีเมนต์ไทย) ผลิต ล้อแม็กซ์ สนใจข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม http://www.hayes-lemmerz.com/location_ban.php

รับสมัครนักบัญชี คุณสมบัติ

1.อายุ 18-35 ปี

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

3. สุขภาพแข็งแรง

Leave a Reply